Loading...
KONFERENCIA CESTNÁ DOPRAVA 2024

Šamorín

X-Bionic

Termín konania

19. 9. 2024

Spíkri

20 odborníkov na dopravu

Počet účastníkov

350

Už po dvoch ročníkoch konferencie Cestná doprava, ktorú organizuje združenie ČESMAD Slovakia v X-Bionic Sphere v Šamoríne, môžeme konštatovať, že sa stáva stálym fórom, kde sa stretávajú odborníci z dopravy, dopravcovia a partneri z odvetvia. Výborný kredit podujatia potvrdzuje, že sa tu minulý rok zišlo vyše 350 účastníkov. Jednotlivé panely pritom ponúkli dvadsať rôznych spíkrov. Buďte súčasťou konferencie aj tento rok!

 

Bonusom tento rok budú aj zahraniční hostia a prednášajúci z oblasti IT a AI. Preto bude pre účastníkov konferencie zabezpečené aj simultánne tlmočenie.

Témy konferencie

Nedostatok vodičov a ako ho riešiť

Na Slovensku chýba viac ako 13 800 vodičov nákladných vozidiel a autobusov, čo predstavuje alarmujúci stav. Riešenia na vzniknutý stav musíme hľadať v prvom rade u nás doma a to zlepšením prepojenia vzdelávania a praxe, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili pre mladých. Generačná obmena prebieha len veľmi pomaly a mladí vodiči do 25 rokov tvoria iba 5 % a priemerný vek vodiča na Slovensku je 50 rokov. Okrem toho si povieme, ako zefektívniť procesy zamestnávania vodičov z tretích krajín a ako zároveň riešiť problémy spojené s uznávaním ich odbornej kvalifikácie na Slovensku. Odpovieme vám aj na to, ako úspešne vyhľadávať vodičov v zahraničí.

Vplyv ESG na investície do zelenej dopravy

V tomto paneli sa dotkneme oblasti vykazovania udržateľnosti podniku, novej regulácie pre počítanie emisií z dopravy, či možného povinného nákupu bezemisných vozidiel. Čo bude zákazník vyžadovať od dopravcu v rámci svojich reportov o udržateľnosti a aké budú jeho povinnosti? Ako vstupuje doprava do nepriamych emisií každej spoločnosti? V akom stave je infraštruktúra pre vozidlá na alternatívne palivá a ako by mal štát podporovať prechod na zelenú mobilitu v nákladnej a autobusovej doprave? Čo sa musí zmeniť v štátnej politike a pomôžu nám eurofondy? Ukážeme si modelový príklad postupu pri výpočte emisií z dopravnej služby a vysvetlíme jeho dôležitosť a pridanú hodnotu v kontexte obstarávania tejto služby zákazníkmi.

Efektívnejšie riadenie dopravy – optimalizácia pre dopravcu

Ako môžu dopravcovia využiť moderné technológie a inovácie na optimalizáciu svojich operácií? Inteligentné dopravné systémy a využitie umelej inteligencie sú kľúčovými prvkami v snahe dosiahnuť efektívnejšie riadenie dopravy, čo prinesie nižšie náklady a redukuje prázdne prejazdy. Dokáže ešte dopravca sám bez pomoci digitálnych nástrojov efektívne manažovať svoje prepravy a svoj vozový park? Ako môžu tieto technológie pomôcť dopravcom identifikovať optimálne trasy a minimalizovať spotrebu paliva? Budeme mať dáta v reálnom čase o odstavných plochách? Spoločne objavíme, ako inovácie v riadení dopravy môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti dopravných spoločností. V skratke, budeme hovoriť o novom štandarde fleet managementu a zároveň ponúkneme aj riešenie CMR v elektronickej podobe. Povieme si aj o povinnej výmene tachografov, pozor, žiadny odklad sa nekoná, a zoznámime Vás tiež s novými funkciami inteligentného tachografu verzie 2, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokutám.

Program

PROGRAM KONFERENCIE
2024-09-19
08:00 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Príhovor prezidenta združenia a hostí
09:15 - 10:30
PANEL č. 1: Nedostatok vodičov a ako ho riešiť

Na Slovensku chýba viac ako 13 800 vodičov nákladných vozidiel a autobusov, čo predstavuje alarmujúci stav. Riešenia na vzniknutý stav musíme hľadať v prvom rade u nás doma a to zlepšením prepojenia vzdelávania a praxe, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili pre mladých. Generačná obmena prebieha len veľmi pomaly a mladí vodiči do 25 rokov tvoria iba 5 % a priemerný vek vodiča na Slovensku je 50 rokov. Okrem toho si povieme, ako zefektívniť procesy zamestnávania vodičov z tretích krajín a ako zároveň riešiť problémy spojené s uznávaním ich odbornej kvalifikácie na Slovensku. Odpovieme vám aj na to, ako úspešne vyhľadávať vodičov v zahraničí.

Ing. Romana Trnková
Riaditeľka SPŠ dopravnej vo Zvolene
10:30 - 11:30
Prestávka

Coffe break a čas na návštevu vnútornej a vonkajšej expozície

11:30 - 13:00
PANEL č. 2: Vplyv ESG na investície do zelenej dopravy

V tomto paneli sa dotkneme oblasti vykazovania udržateľnosti podniku, novej regulácie pre počítanie emisií z dopravy, či možného povinného nákupu bezemisných vozidiel. Čo bude zákazník vyžadovať od dopravcu v rámci svojich reportov o udržateľnosti a aké budú jeho povinnosti? Ako vstupuje doprava do nepriamych emisií každej spoločnosti? V akom stave je infraštruktúra pre vozidlá na alternatívne palivá a ako by mal štát podporovať prechod na zelenú mobilitu v nákladnej a autobusovej doprave? Čo sa musí zmeniť v štátnej politike a pomôžu nám eurofondy? Ukážeme si modelový príklad postupu pri výpočte emisií z dopravnej služby a vysvetlíme jeho dôležitosť a pridanú hodnotu v kontexte obstarávania tejto služby zákazníkmi.

Daniel Vagaský
Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell
Rastislav Žembery
Vedúci Business development e-mobility v ZSE drive
Ján Janošovský
Vedúci výskumu a vývoja v Centrum výskumu a vývoja s r.o.
13:00 - 13:15
TOP SLOVAKIA TRANSPORT 2024

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení v rámci ankety TOP SLOVAKIA TRANSPORT 2024.

13:15 - 14:30
Prestávka – Obed

Počas prestávky je pre účastníkov konferencie a hostí zabezpečený obed formou bufetových stolov. Zároveň ju účastníci budú môcť využiť na pozretie si vonkajšej expozície a vnútorných stánkov partnerov konferencie.

14:30 - 16:30
PANEL č. 3: Efektívnejšie riadenie dopravy – optimalizácia pre dopravcu

Ako môžu dopravcovia využiť moderné technológie a inovácie na optimalizáciu svojich operácií? Inteligentné dopravné systémy a využitie umelej inteligencie sú kľúčovými prvkami v snahe dosiahnuť efektívnejšie riadenie dopravy, čo prinesie nižšie náklady a redukuje prázdne prejazdy. Dokáže ešte dopravca sám bez pomoci digitálnych nástrojov efektívne manažovať svoje prepravy a svoj vozový park? Ako môžu tieto technológie pomôcť dopravcom identifikovať optimálne trasy a minimalizovať spotrebu paliva? Budeme mať dáta v reálnom čase o odstavných plochách? Spoločne objavíme, ako inovácie v riadení dopravy môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti dopravných spoločností. V skratke, budeme hovoriť o novom štandarde fleet managementu a zároveň ponúkneme aj riešenie CMR v elektronickej podobe. Povieme si aj o povinnej výmene tachografov, pozor, žiadny odklad sa nekoná, a zoznámime Vás tiež s novými funkciami inteligentného tachografu verzie 2, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokutám.

Hans L. Lip
COO TransFollow
Ing. Viktor Sobota
Technická podpora v Tamex
16:30 - 16:45
Ukončenie konferencie
Select date to see events.

Spíkri

Aj tento rok sa môžete tešiť na zaujímavých spíkrov z oblasti štátnej a verejnej správy, podnikateľského prostredia. No bonusom tento rok budú aj zahraniční hostia a prednášajúci z oblasti IT a AI. Sledujte náš web, kde budeme priebežne dopĺňať spíkrov, ktorí nám svoju účasť potvrdia.

Jean-Louis Colson

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má v portfóliu cestnú dopravu.

Vyštudoval Institut d’Etudes Politiques de Paris a Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Do Komisie nastúpil v roku 1985 a v roku 1997 bol vymenovaný za vedúceho

oddelenia na GR pre hospodársku súťaž v oblasti kontroly štátnej pomoci. V roku 2008 prešiel na GR pre dopravu a energetiku

Jean-Louis Colson

vedúci oddelenia

Európska komisia – DG MOVE (Brusel)

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má na starosti cestnú dopravu.

Hans L. Lip

TransFollow začal ako poskytovateľ elektronického nákladného listu, tzv. e-CMR, iniciovaný holandskými prepravnými združeniami TLN a Evofenedex.

Ako poskytovateľ riešení pre digitalizáciu dopravy, TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb. TransFollow riešenia umožňujú získať plnú kontrolu naprieč dodávateľskými reťazcami vďaka viditeľnosti v reálnom čase, digitálnej dokumentácii (e-CMR a digitálny POD) a efektívnej správe prepravných operácií.

Podporuje plynulú výmenu informácií v celom dodávateľskom reťazci, zjednodušuje procesy pre všetkých zúčastnených – a to všetko bez potreby meniť vaše aktuálne technické prostredie.

Hans L. Lip

COO
TransFollow

TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb.

Ing. Romana Trnková

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, som spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

V Asociácii Stredných odborných škôl Slovenska pôsobím od roku 2015 ako vedúca sekcie Stredných priemyselných škôl. Som autorkou rovesníckeho edukačného programu “Zábavná autoškola” a programu Trasovanie stopy absolventa, ako aj spoluautorkou rozvojového programu “Show your talent”.

Aktuálne som členka pracovnej skupiny na MŠVVaŠ SR, ktorá rieši kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie.

Ing. Romana Trnková

riaditeľka školy
SPŠ dopravná vo Zvolene

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

Daniel Vagaský

Daniel Vagaský

Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu

Shell

Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell pre Českú a Slovenskú republiku.

Ján Janošovský

Ján Janošovský má doktorát z chemického inžinierstva a je špecialistom na zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie uhlíkovej stopy a ESG. Vo svojom vstupe sa bude venovať výpočtu emisií v logistike a ich významu pre zákonné vykazovanie udržateľnosti. Vysvetlí, ako uchopiť prichádzajúce požiadavky od zákazníkov, pripraviť vnútorné firemné postupy a premeniť novovznikajúce povinnosti na príležitosti a konkurenčnú výhodu. Vďaka pozícii lídra biotechnologického R&D tímu načrtne aj existujúce riešenia pre znižovanie emisií v doprave.

Ján Janošovský

Vedúci výskumu a vývoja
Centrum výskumu a vývoja s r.o.

Je špecialistom na zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie uhlíkovej stopy a ESG a má doktorát z chemického inžinierstva.

Ing. Viktor Sobota

Prednášajúci má viacročné skúsenosti v oblasti tachografov a je zamestnancom spoločnosti TAMEX, ktorá je zastúpením značky VDO patriacej spoločnosti Continental pre Slovenskú Republiku. V rámci panelovej diskusie sa bude hovoriť o:

 • Inteligentný tachograf verzie 2
 • Špecifická charakteristika
 • Čo je potrebné vedieť pri jeho používaní
 • Prínos pre dopravné spoločnosti a vodiča
 • Všeobecné zmeny pri cestnej kontrole a prehľad
  vysielaných údajov v rámci cestnej kontroly
 • Popis záznamu na karte a v tachografe
 • Termíny a prehľad pokút

Ing. Viktor Sobota

Technická podpora
Tamex

Je zamestnancom spoločnosti TAMEX, s viacročnými skúsenosťami v oblasti tachografov.

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu. Elektrina ponúka najvyššiu efektivitu využitia energie na pohon vozidla a vďaka tomu nižšie prevádzkové náklady. Tie sú pre porovnanie zhruba polovičné oproti nafte a až štvrtinové oproti syntetickým palivám či vodíku. Keďže flotily komerčných nákladných vozidiel prispievajú k takmer 40 % celosvetových emisií CO2 v sektore cestnej dopravy, elektrifikácia nákladných vozidiel a prenájom stanice od ZSE Drive pre váš biznis môže byť ideálnym riešením.

Rastislav Žembery

Vedúci Business development e-mobility
ZSE Drive

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme.

Registrácia

Na konferenciu je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára TU.  Registrácia je záväzná. Po jej odoslaní a schválení  organizačným výborom konferencie (spravidla do 5 pracovných dní) vám bude na  e-mailovú adresu vyplnenú vo formulári zaslaný presný postup na úhradu.

Ak ste konateľom/štatutárom spoločnosti, ktorá je členom združenia nemusíte sa registrovať vôbec. Bezplatnú vstupenku na konferenciu na vaše meno, vám dáme pri registrácii na plenárne zhromaždenie, deň vopred.  V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím sekretariát združenia.

Storno poplatky po zaplatení vstupeniek:
Storno vašej účasti môžete urobiť prostredníctvom zaslania mailu na sekretariat@cesmad.sk alebo na tel. čísle: + 421 903 467 851. v prípade že tak urobíte do  31.8.2024 vrátime vám plnú sumu zaplatenú za vstupenky. Po tomto termíne t.j. od 1.9. 2024 je storno poplatok 100%.

Vstupenky

Nezmeškajte príležitosť zúčastniť sa konferencie Cestná doprava 2024
a zaregistrujte sa práve TU. Vyplnením formulára sa záväzne registrujete na konferenciu a po jeho odoslaní vám zašleme údaje na úhradu sumy za vstupenky.

ČLEN ZDRUŽENIA
17
20,40 € s DPH
 • subjekt, pod ktorým sa registrujete a bude naň vystavená faktúra je riadnym alebo pridruženým členom združenia
mám záujem
NEČLEN ZDRUŽENIA
99
118,80 € s DPH
 • subjekt, pod ktorým sa registrujete a bude naň vystavená faktúra nie je riadnym alebo pridruženým členom združenia
MÁM ZÁUJEM
partner konferencie
49,50
59,40 € s DPH
 • subjekt, pod ktorým sa registrujete je partnerom konferencie a vyčerpal už počet vstupeniek v rámci partnerského balíčka
mám záujem

Partneri

GOLD

SILVER

BRONZ

Máte záujem stať sa partnerom najväčšej konferencie v cestnej doprave? V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Radi vám predstavíme možnosti spolupráce a partnerských balíčkov.


Lucia Nemček
generálna tajomníčka združenia
nemcek@cesmad.sk
+ 421 908 311 046

Miesto

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie Cestná doprava 2024 máme od 18.9. do 19.9.2024 zvýhodnenú cenu ubytovania 143 eur/osoba/noc v hoteli X-Bionic.

V prípade ďalšej osoby na tej istej izbe je k tejto cene príplatok + 23 eur/noc. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky.

Rezervácia za zvýhodnenú cenu bude možná až po zaregistrovaní sa na konferenciu prostredníctvom formulára


registrujem sa na konferenciu


Po prihlásení na konferenciu Vám zašleme link na rezerváciu ubytovania (za túto zvýhodnenú cenu) spolu s údajmi k platbe. Môžete a nemusíte ho použiť.

Kontakt

 SEKRETARIÁT ZDRUŽENIA

+421 903 467 851

sekretariat@cesmad.sk


 ADRESA SÍDLA ZDRUŽENIA

ČESMAD Slovakia

Galvaniho 15/C

821 04 Bratislava