Loading...
KONFERENCIA CESTNÁ DOPRAVA 2024

Šamorín

X-Bionic

Termín konania

19. 9. 2024

Spíkri

8 odborníkov na dopravu

Počet účastníkov

350

Už po dvoch ročníkoch konferencie Cestná doprava, ktorú organizuje združenie ČESMAD Slovakia v X-Bionic Sphere v Šamoríne, môžeme konštatovať, že sa stáva stálym fórom, kde sa stretávajú odborníci z dopravy, dopravcovia a partneri z odvetvia. Výborný kredit podujatia potvrdzuje, že sa tu minulý rok zišlo vyše 350 účastníkov. Jednotlivé panely pritom ponúkli dvadsať rôznych spíkrov. Buďte súčasťou konferencie aj tento rok!

Témy konferencie

Nedostatok vodičov a ako ho riešiť

Na Slovensku chýba viac ako 13 800 vodičov nákladných vozidiel a autobusov, čo predstavuje alarmujúci stav. Riešenia na vzniknutý stav musíme hľadať v prvom rade u nás doma a to zlepšením prepojenia vzdelávania a praxe, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili pre mladých. Generačná obmena prebieha len veľmi pomaly a mladí vodiči do 25 rokov tvoria iba 5 % a priemerný vek vodiča na Slovensku je 50 rokov. Okrem toho si povieme, ako zefektívniť procesy zamestnávania vodičov z tretích krajín a ako zároveň riešiť problémy spojené s uznávaním ich odbornej kvalifikácie na Slovensku. Odpovieme vám aj na to, ako úspešne vyhľadávať vodičov v zahraničí.

Vplyv ESG na investície do zelenej dopravy

V tomto paneli sa dotkneme oblasti vykazovania udržateľnosti podniku, novej regulácie pre počítanie emisií z dopravy, či možného povinného nákupu bezemisných vozidiel. Čo bude zákazník vyžadovať od dopravcu v rámci svojich reportov o udržateľnosti a aké budú jeho povinnosti? Ako vstupuje doprava do nepriamych emisií každej spoločnosti? V akom stave je infraštruktúra pre vozidlá na alternatívne palivá a ako by mal štát podporovať prechod na zelenú mobilitu v nákladnej a autobusovej doprave? Čo sa musí zmeniť v štátnej politike a pomôžu nám eurofondy? Ukážeme si modelový príklad postupu pri výpočte emisií z dopravnej služby a vysvetlíme jeho dôležitosť a pridanú hodnotu v kontexte obstarávania tejto služby zákazníkmi.

Efektívnejšie riadenie dopravy – optimalizácia pre dopravcu

Ako môžu dopravcovia využiť moderné technológie a inovácie na optimalizáciu svojich operácií? Inteligentné dopravné systémy a využitie umelej inteligencie sú kľúčovými prvkami v snahe dosiahnuť efektívnejšie riadenie dopravy, čo prinesie nižšie náklady a redukuje prázdne prejazdy. Dokáže ešte dopravca sám bez pomoci digitálnych nástrojov efektívne manažovať svoje prepravy a svoj vozový park? Ako môžu tieto technológie pomôcť dopravcom identifikovať optimálne trasy a minimalizovať spotrebu paliva? Budeme mať dáta v reálnom čase o odstavných plochách? Spoločne objavíme, ako inovácie v riadení dopravy môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti dopravných spoločností. V skratke, budeme hovoriť o novom štandarde fleet managementu a zároveň ponúkneme aj riešenie CMR v elektronickej podobe. Povieme si aj o povinnej výmene tachografov, pozor, žiadny odklad sa nekoná, a zoznámime Vás tiež s novými funkciami inteligentného tachografu verzie 2, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokutám.

Program

PROGRAM KONFERENCIE
2024-09-19
08:00 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Príhovor prezidenta združenia a hostí
09:15 - 10:30
PANEL č. 1: Nedostatok vodičov a ako ho riešiť

Na Slovensku chýba viac ako 13 800 vodičov nákladných vozidiel a autobusov, čo predstavuje alarmujúci stav. Riešenia na vzniknutý stav musíme hľadať v prvom rade u nás doma a to zlepšením prepojenia vzdelávania a praxe, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili pre mladých. Generačná obmena prebieha len veľmi pomaly a mladí vodiči do 25 rokov tvoria iba 5 % a priemerný vek vodiča na Slovensku je 50 rokov. Okrem toho si povieme, ako zefektívniť procesy zamestnávania vodičov z tretích krajín a ako zároveň riešiť problémy spojené s uznávaním ich odbornej kvalifikácie na Slovensku. Odpovieme vám aj na to, ako úspešne vyhľadávať vodičov v zahraničí.

10:30 - 11:30
Prestávka

Coffe break a čas na návštevu vnútornej a vonkajšej expozície

11:30 - 13:00
PANEL č. 2: Vplyv ESG na investície do zelenej dopravy

V tomto paneli sa dotkneme oblasti vykazovania udržateľnosti podniku, novej regulácie pre počítanie emisií z dopravy, či možného povinného nákupu bezemisných vozidiel. Čo bude zákazník vyžadovať od dopravcu v rámci svojich reportov o udržateľnosti a aké budú jeho povinnosti? Ako vstupuje doprava do nepriamych emisií každej spoločnosti? V akom stave je infraštruktúra pre vozidlá na alternatívne palivá a ako by mal štát podporovať prechod na zelenú mobilitu v nákladnej a autobusovej doprave? Čo sa musí zmeniť v štátnej politike a pomôžu nám eurofondy? Ukážeme si modelový príklad postupu pri výpočte emisií z dopravnej služby a vysvetlíme jeho dôležitosť a pridanú hodnotu v kontexte obstarávania tejto služby zákazníkmi.

13:00 - 14:30
Prestávka – obed formou bufetu
14:30 - 16:30
PANEL č. 3: Efektívnejšie riadenie dopravy – optimalizácia pre dopravcu

Ako môžu dopravcovia využiť moderné technológie a inovácie na optimalizáciu svojich operácií? Inteligentné dopravné systémy a využitie umelej inteligencie sú kľúčovými prvkami v snahe dosiahnuť efektívnejšie riadenie dopravy, čo prinesie nižšie náklady a redukuje prázdne prejazdy. Dokáže ešte dopravca sám bez pomoci digitálnych nástrojov efektívne manažovať svoje prepravy a svoj vozový park? Ako môžu tieto technológie pomôcť dopravcom identifikovať optimálne trasy a minimalizovať spotrebu paliva? Budeme mať dáta v reálnom čase o odstavných plochách? Spoločne objavíme, ako inovácie v riadení dopravy môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti dopravných spoločností. V skratke, budeme hovoriť o novom štandarde fleet managementu a zároveň ponúkneme aj riešenie CMR v elektronickej podobe. Povieme si aj o povinnej výmene tachografov, pozor, žiadny odklad sa nekoná, a zoznámime Vás tiež s novými funkciami inteligentného tachografu verzie 2, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokutám.

16:30 - 16:45
Ukončenie konferencie
Select date to see events.

Spíkri

Aj tento rok sa môžete tešiť na zaujímavých spíkrov z oblasti štátnej a verejnej správy, podnikateľského prostredia. No bonusom tento rok budú aj zahraniční hostia a prednášajúci z oblasti IT a AI. Sledujte náš web, kde budeme priebežne dopĺňať spíkrov, ktorí nám svoju účasť potvrdia.

Jean-Louis Colson

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má v portfóliu cestnú dopravu.

Vyštudoval Institut d’Etudes Politiques de Paris a Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Do Komisie nastúpil v roku 1985 a v roku 1997 bol vymenovaný za vedúceho

oddelenia na GR pre hospodársku súťaž v oblasti kontroly štátnej pomoci. V roku 2008 prešiel na GR pre dopravu a energetiku

Jean-Louis Colson

vedúci oddelenia

Európska komisia – DG MOVE (Brusel)

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má na starosti cestnú dopravu.

Hans L. Lip

TransFollow začal ako poskytovateľ elektronického nákladného listu, tzv. e-CMR, iniciovaný holandskými prepravnými združeniami TLN a Evofenedex.

Ako poskytovateľ riešení pre digitalizáciu dopravy, TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb. TransFollow riešenia umožňujú získať plnú kontrolu naprieč dodávateľskými reťazcami vďaka viditeľnosti v reálnom čase, digitálnej dokumentácii (e-CMR a digitálny POD) a efektívnej správe prepravných operácií.

Podporuje plynulú výmenu informácií v celom dodávateľskom reťazci, zjednodušuje procesy pre všetkých zúčastnených – a to všetko bez potreby meniť vaše aktuálne technické prostredie.

Hans L. Lip

COO
TransFollow

TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb.

Ing. Romana Trnková

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, som spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

V Asociácii Stredných odborných škôl Slovenska pôsobím od roku 2015 ako vedúca sekcie Stredných priemyselných škôl. Som autorkou rovesníckeho edukačného programu “Zábavná autoškola” a programu Trasovanie stopy absolventa, ako aj spoluautorkou rozvojového programu “Show your talent”.

Aktuálne som členka pracovnej skupiny na MŠVVaŠ SR, ktorá rieši kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie.

Ing. Romana Trnková

riaditeľka školy
SPŠ dopravná vo Zvolene

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

Registrácia

Na konferenciu je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára TU.  Registrácia je záväzná. Po jej odoslaní a schválení  organizačným výborom konferencie (spravidla do 5 pracovných dní) vám bude na  e-mailovú adresu vyplnenú vo formulári zaslaný presný postup na úhradu.

Ak ste konateľom/štatutárom spoločnosti, ktorá je členom združenia nemusíte sa registrovať vôbec. Bezplatnú vstupenku na konferenciu na vaše meno, vám dáme pri registrácii na plenárne zhromaždenie, deň vopred.  V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím sekretariát združenia.

Storno poplatky po zaplatení vstupeniek:
Storno vašej účasti môžete urobiť prostredníctvom zaslania mailu na sekretariat@cesmad.sk alebo na tel. čísle: + 421 903 467 851. v prípade že tak urobíte do  31.8.2024 vrátime vám plnú sumu zaplatenú za vstupenky. Po tomto termíne t.j. od 1.9. 2024 je storno poplatok 100%.

Vstupenky

Nezmeškajte príležitosť zúčastniť sa konferencie Cestná doprava 2024
a zaregistrujte sa práve TU. Vyplnením formulára sa záväzne registrujete na konferenciu a po jeho odoslaní vám zašleme údaje na úhradu sumy za vstupenky.

ČLEN ZDRUŽENIA
17
20,40 € s DPH
  • subjekt, pod ktorým sa registrujete a bude naň vystavená faktúra je riadnym alebo pridruženým členom združenia
mám záujem
NEČLEN ZDRUŽENIA
99
118,80 € s DPH
  • subjekt, pod ktorým sa registrujete a bude naň vystavená faktúra nie je riadnym alebo pridruženým členom združenia
MÁM ZÁUJEM
partner konferencie
49,50
59,40 € s DPH
  • subjekt, pod ktorým sa registrujete je partnerom konferencie a vyčerpal už počet vstupeniek v rámci partnerského balíčka
mám záujem

Partneri

GOLD

SILVER

BRONZ

Máte záujem stať sa partnerom najväčšej konferencie v cestnej doprave? V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Radi vám predstavíme možnosti spolupráce a partnerských balíčkov.


Lucia Nemček
generálna tajomníčka združenia
nemcek@cesmad.sk
+ 421 908 311 046

Miesto

Ubytovanie

Pre účastníkov konferencie Cestná doprava 2024  máme zvýhodnenú cenu  ubytovania 143 eur /osoba/ noc v  X-Bionic Hotel  z 18. 9. na 19. 9. 2024.

V prípade ďalšej  osoby na rovnakej izbe je doplatok k tejto cene  + 23 eur/noc. Cena ubytovania je vrátane raňajok.

Rezerváciu za zvýhodnenú cenu bude možné urobiť až po zaregistrovaní sa na konferenciu prostredníctvom registračného formulára :


https://konferencia.cesmad.sk/#registracia


 Po zaregistrovaní sa na konferenciu  vám spolu s údajmi k úhrade zašleme aj link na rezerváciu ubytovania (za túto zvýhodnenú) cenu. Ten môžete, ale aj  nemusíte využiť.

Kontakt

SEKRETARIÁT ZDRUŽENIA

+421 903 467 851

sekretariat@cesmad.sk


ADRESA SÍDLA ZDRUŽENIA

ČESMAD Slovakia

Galvaniho 15/C

821 04 Bratislava