Loading...

Jean-Louis Colson

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má v portfóliu cestnú dopravu.

Vyštudoval Institut d’Etudes Politiques de Paris a Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Do Komisie nastúpil v roku 1985 a v roku 1997 bol vymenovaný za vedúceho

oddelenia na GR pre hospodársku súťaž v oblasti kontroly štátnej pomoci. V roku 2008 prešiel na GR pre dopravu a energetiku