Loading...

Spíkri

This year you can also look forward to interesting speakers from the field of state and public administration, business environment. But the bonus this year will be also foreign guests and speakers from the field of IT and AI. Keep an eye on our website, where we will keep adding speakers who confirm their participation.

Jean-Louis Colson

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má v portfóliu cestnú dopravu.

Vyštudoval Institut d’Etudes Politiques de Paris a Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Do Komisie nastúpil v roku 1985 a v roku 1997 bol vymenovaný za vedúceho

oddelenia na GR pre hospodársku súťaž v oblasti kontroly štátnej pomoci. V roku 2008 prešiel na GR pre dopravu a energetiku

Jean-Louis Colson

vedúci oddelenia

Európska komisia – DG MOVE (Brusel)

Jean-Louis Colson je vedúcim oddelenia na Generálnom riaditeľstve pre mobilitu a dopravu Európskej komisie, od 1. januára 2021 má na starosti cestnú dopravu.

Hans L. Lip

TransFollow začal ako poskytovateľ elektronického nákladného listu, tzv. e-CMR, iniciovaný holandskými prepravnými združeniami TLN a Evofenedex.

Ako poskytovateľ riešení pre digitalizáciu dopravy, TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb. TransFollow riešenia umožňujú získať plnú kontrolu naprieč dodávateľskými reťazcami vďaka viditeľnosti v reálnom čase, digitálnej dokumentácii (e-CMR a digitálny POD) a efektívnej správe prepravných operácií.

Podporuje plynulú výmenu informácií v celom dodávateľskom reťazci, zjednodušuje procesy pre všetkých zúčastnených – a to všetko bez potreby meniť vaše aktuálne technické prostredie.

Hans L. Lip

COO
TransFollow

TransFollow digitalizuje dopravné plánovanie a operácie a zjednocuje dodávateľské reťazce poskytovaním pokročilých digitálnych služieb.

Ing. Romana Trnková

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, som spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

V Asociácii Stredných odborných škôl Slovenska pôsobím od roku 2015 ako vedúca sekcie Stredných priemyselných škôl. Som autorkou rovesníckeho edukačného programu “Zábavná autoškola” a programu Trasovanie stopy absolventa, ako aj spoluautorkou rozvojového programu “Show your talent”.

Aktuálne som členka pracovnej skupiny na MŠVVaŠ SR, ktorá rieši kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie.

Ing. Romana Trnková

riaditeľka školy
SPŠ dopravná vo Zvolene

Od roku 2012 riaditeľka školy.  Ako člen pracovnej skupiny ( roky 2010-2013) na ŠIOVe, spolupracovala na tvorbe ŠVP a nastavovaní pasportizácie študijných odborov 37 Doprava.

Daniel Vagaský

Daniel Vagaský

Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu

Shell

Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell pre Českú a Slovenskú republiku.

Ján Janošovský

Ján Janošovský má doktorát z chemického inžinierstva a je špecialistom na zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie uhlíkovej stopy a ESG. Vo svojom vstupe sa bude venovať výpočtu emisií v logistike a ich významu pre zákonné vykazovanie udržateľnosti. Vysvetlí, ako uchopiť prichádzajúce požiadavky od zákazníkov, pripraviť vnútorné firemné postupy a premeniť novovznikajúce povinnosti na príležitosti a konkurenčnú výhodu. Vďaka pozícii lídra biotechnologického R&D tímu načrtne aj existujúce riešenia pre znižovanie emisií v doprave.

Ján Janošovský

Vedúci výskumu a vývoja
Centrum výskumu a vývoja s r.o.

Je špecialistom na zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie uhlíkovej stopy a ESG a má doktorát z chemického inžinierstva.

Ing. Viktor Sobota

Prednášajúci má viacročné skúsenosti v oblasti tachografov a je zamestnancom spoločnosti TAMEX, ktorá je zastúpením značky VDO patriacej spoločnosti Continental pre Slovenskú Republiku. V rámci panelovej diskusie sa bude hovoriť o:

  • Inteligentný tachograf verzie 2
  • Špecifická charakteristika
  • Čo je potrebné vedieť pri jeho používaní
  • Prínos pre dopravné spoločnosti a vodiča
  • Všeobecné zmeny pri cestnej kontrole a prehľad
    vysielaných údajov v rámci cestnej kontroly
  • Popis záznamu na karte a v tachografe
  • Termíny a prehľad pokút

Ing. Viktor Sobota

Technická podpora
Tamex

Je zamestnancom spoločnosti TAMEX, s viacročnými skúsenosťami v oblasti tachografov.

Rastislav Žembery

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme, ako aj k udržateľnej budúcnosti pre našu planétu. Elektrina ponúka najvyššiu efektivitu využitia energie na pohon vozidla a vďaka tomu nižšie prevádzkové náklady. Tie sú pre porovnanie zhruba polovičné oproti nafte a až štvrtinové oproti syntetickým palivám či vodíku. Keďže flotily komerčných nákladných vozidiel prispievajú k takmer 40 % celosvetových emisií CO2 v sektore cestnej dopravy, elektrifikácia nákladných vozidiel a prenájom stanice od ZSE Drive pre váš biznis môže byť ideálnym riešením.

Rastislav Žembery

Vedúci Business development e-mobility
ZSE Drive

Od roku 2017 formujem oblasť elektromobility na Slovensku prostredníctvom produktov a služieb ZSE Drive. Teší ma, že takto môžem prispieť k čistejšej budúcnosti pre miesta, v ktorých žijeme.