Konferencia CESTNÁ DOPRAVA 2023

Zmeny legislatívy | Európske témy | Alternatívne palivá | Mýto

12. 10. 2023 | X-Bionic | Šamorín

Pozývame vás aj tento rok na najväčšiu konferenciu v oblasti autodopravy Cestná doprava 2023. Prinášame vám množstvo dôležitých informácií a zaujímavých exponátov. V prednáškovej časti sa dozviete o stave a plánovaných zmenách v slovenskej legislatíve vrátane prezentácie Európskej pracovnej agentúry ELA o sociálnej legislatíve. Panelová časť konferencie má päť tematických okruhov – Čo sa na nás chystá v Bruseli? Alternatívne palivá – pohľady dopravcov a výrobcov, Implementácia nového mýta na Slovensku, Nedostatok vodičov a možnosti riešenia a Digitalizácia v doprave. Opäť budú informovať a diskutovať s vami odborníci z jednotlivých oblastí.

Program

8:00 - 9:00
Registrácia účastníkov
9:00 - 10:10

Prednášková časť konferencie
privítanie hostí prezidentom združenia p. Pavlom Piešťanským
príhovor ministra dopravy p. Pavla Lančariča (zastúpi p. J.Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy SR)
prezentácia riaditeľa odboru cestnej dopravy Ministerstva dopravy SR p. Martina Miškovského – stav a plánované zmeny v legislatíve v oblasti cestnej dopravy
prezentácia riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru SR p. Tomáša Vrábela – stav cestnej premávky, pripravované legislatívne zmeny
prezentácia zástupkyne výkonného riaditeľa Európskeho orgánu práce p. Slávky Eley

Panelová časť diskusie
10:30 - 11:30

Panel č. 1 Čo sa na nás chystá v Bruseli?

Keynote speaker: Mária Malová, veľvyslankyňa, Stále zastúpenie SR pri EÚ

Panelisti:

Jaroslav Kmeť (štátny tajomník, Ministerstvo dopravy SR)
Milan Zvara (generálny riaditeľ, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR)
Tomáš Vrábel (riaditeľ, odbor dopravnej polície Prezídia policajného zboru SR) tbc.

V oblasti cestnej dopravy sú aktuálne otvorené viaceré návrhy Európskej komisie s cieľom dekarbonizovať sektor a dosiahnuť tak ciele Európskej zelenej dohody. V diskusii sa zameriame na návrh nariadenia o CO2 štandardoch pre ťažké úžitkové vozidlá, návrh nariadenia o EURO 7/VII a v neposlednom rade sa dotkneme aj balíka Greening Freight Transport. Aké zmeny čakajú dopravcov a aké sú priority Slovenskej republiky? Podporuje Slovensko v rámci dekarbonizačných cieľov technologickú neutralitu?

11:30 - 11:45

Coffee break

11:45 - 12:45

Panel č. 2 Nedostatok vodičov, možnosti riešení

Keynote speaker: Juraj Káčer, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Panelisti:

Miloš Poliak (dekan, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline)
Martin Miškovský, (riaditeľ, odbor cestnej dopravy, Ministerstvo dopravy SR)
Peter Fečík (manažér pre vzdelávanie, Republiková únia zamestnávateľov)

Na Slovensku aktuálne chýba viac ako 12 000 vodičov nákladných vozidiel a autobusov a priemerný vek profesionálneho vodiča je 50 rokov. Podľa oficiálnych údajov Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) sa v prípade nečinnosti kompetentných orgánov nedostatok vodičov nákladných vozidiel v roku 2026 vyšplhá na 1 milión. Uvedené čísla sú alarmujúce a preto je potrebné diskutovať o tejto téme, hľadať riešenia a implementovať ich v čo najkratšom čase. Aké výhody prináša duálne vzdelávanie a aké nevyhnutné zmeny je potrebné vykonať vo vzdelávacom systéme, aby na trh prichádzali kvalifikovaní zamestnanci? Potrebuje sektor cestnej dopravy pracovnú silu z tretích krajín?

12:45 - 14:00

Obed

14:00 - 15:30

Panel č. 3 Implementácia nového mýta v SR

Keynote speaker: Jaroslav Kmeť, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy SR

Panelisti:

Jaroslav Ivanco (podpredseda predstavenstva, Národná diaľničná spoločnosť)
Vojtech Hromíř (generálny tajomník, ČESMAD Bohemia)
Peter Palečko (national sales manager, Eurowag)
Lukáš Ondráček (riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Mobility)

Sú mýty o mýte pravdivé? Aký je stav implementácie nového mýtneho systému v SR a ako je to s poskytovateľmi? V akom štádiu je transpozícia smernice o Eurovignette a čo v praxi prinesie dopravcom? Informácie z prvej ruky prinesie zástupca NDS a o skúsenostiach zo susednej Českej republiky sa s nami podelí zástupca ČESMAD Bohemia.

15:30 - 15:45

Coffee break

15:15 - 17:15

Panel č. 4 Alternatívne palivá (sála VICTORY)

Keynote speaker: Peter Švec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Panelisti:

Pavol Piešťanský (prezident združenia ČESMAD Slovakia)
Daniel Vagaský (predseda predstavenstva, Shell Česká republika)
Vincent Nemček (špecialista pre reguláciu, Združenie pre výrobu a využitie biopalív)

Členské štáty EÚ a Európsky parlament v rámci balíka Fit for 55 v júli schválili finálnu podobu nového nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá, ktorým sa stanovujú povinné ciele týkajúce sa budovania nabíjacích a plniacich staníc. Sú schválené ciele realistické a stihne to Slovenská republika včas? Diskutovať budeme o tom ako dané povinnosti vníma štát, výrobcovia palív, samotní výrobcovia vozidiel a v neposlednom rade zákazníci. Povieme si aj o tom, aké možnosti a technológie sú dostupné už dnes a ako prispievajú k dekarbonizácii cestnej dopravy.

súčasne prebieha

15:15 - 17:15

Panel č. 5 Smart riešenia v doprave (sála TULI CINEMA)

Keynote speaker: Ján Čelko, rektor, Žilinská univerzita v Žiline

Panelisti:

Ľuboš Magdolen (vedúci Ústavu dopravnej technik a konštruovania, Slovenská technická univerzita)
Rastislav Žembery (produktový manažér, ZSE Drive)
Marek Galinski (odborný asistent Fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita)
Filip Nguyen (Allistiq)
Marián Scheibenreif (obchodný riaditeľ, ČESMAD Slovakia)

Nenahraditeľnou hnacou silou modernizácie celého systému dopravy sa stáva digitalizácia, vďaka ktorej bude doprava bezpečnejšia, plynulejšia, a v neposlednom rade efektívnejšia. Ani nákladná doprava sa nevyhýba novým trendom a moderným technológiám. V tejto časti konferencie sa budeme venovať podpore autonómnej mobility, smart doprave, plánovaniu a organizácii práce u dopravcov vo vzťahu k alternatívnym palivám, či digitalizácii dokumentácie a procesov v doprave.

17:15 - 17:20

Ukončenie konferencie