• slider

Plenárne zhromaždenie / Konferencia CESTNÁ DOPRAVA

Termín podujatia: 29.9.2022 (štvrtok)
Začiatok plenárneho zhromaždenia: o 9:00 h.
Začiatok Konferencie CESTNÁ DOPRAVA: o 11:00 h.
Miesto konania: X-BIONIC SPHERE Šamorín

Pre členov združenia
Vyplnením registračného formulára odošlete záväznú prihlášku na 31. Plenárne zhromaždenie. Termín registrácie je do 16.9.2022. Každý člen má k dispozícii jedno miesto na plenárnom zhromaždení a konferencii bezodplatne, za každú ďalšiu osobu (sprievod) z členskej spoločnosti, účastniacu sa konferencie je poplatok 10 EUR + DPH.

Pre ostatnú odbornú verejnosť a záujemcov o účasť na konferencii CESTNÁ DOPRAVA
Po odoslaní formulára a schválení organizačným výborom konferencie Vám na zadanú e-mailovú adresu pošleme zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť do termínu splatnosti faktúry. Po uhradení faktúry Vám zašleme elektronickú vstupenku na podujatie.
Upozorňujeme že vstupenky sú vydané na meno a sú neprenosné.

Email: konferencia@cesmad.sk

*Takto označené polia sú povinné a je potrebné ich vyplniť

Odhlásenie účasti a storno podmienky:
Odhlásiť sa z Podujatia je možné iba zaslaním e-mailu na konferencia@cesmad.sk. Pri odhlásení sa po termíne (28.9.2022) má právo ČESMAD Slovakia účtovať storno poplatok (tzv. odstupné) 100 % z ceny účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti  sa poplatok nevracia. Napriek snahe zabezpečiť účasť pre všetkých záujemcov môže byť žiadosť po registrácii zamietnutá napr. z dôvodu vyčerpania počtu účastníkov, vtedy vám príde informácia na email a nebude vyžadovaná úhrada.