Loading...

Program

PROGRAM KONFERENCIE
2024-09-19
08:00 - 09:00
Registrácia
09:00 - 09:15
Príhovor prezidenta združenia a hostí
09:15 - 10:30
PANEL č. 1: Nedostatok vodičov a ako ho riešiť

Na Slovensku chýba viac ako 13 800 vodičov nákladných vozidiel a autobusov, čo predstavuje alarmujúci stav. Riešenia na vzniknutý stav musíme hľadať v prvom rade u nás doma a to zlepšením prepojenia vzdelávania a praxe, aby sme profesiu vodiča zatraktívnili pre mladých. Generačná obmena prebieha len veľmi pomaly a mladí vodiči do 25 rokov tvoria iba 5 % a priemerný vek vodiča na Slovensku je 50 rokov. Okrem toho si povieme, ako zefektívniť procesy zamestnávania vodičov z tretích krajín a ako zároveň riešiť problémy spojené s uznávaním ich odbornej kvalifikácie na Slovensku. Odpovieme vám aj na to, ako úspešne vyhľadávať vodičov v zahraničí.

Ing. Romana Trnková
Riaditeľka SPŠ dopravnej vo Zvolene
10:30 - 11:30
Prestávka

Coffe break a čas na návštevu vnútornej a vonkajšej expozície

11:30 - 13:00
PANEL č. 2: Vplyv ESG na investície do zelenej dopravy

V tomto paneli sa dotkneme oblasti vykazovania udržateľnosti podniku, novej regulácie pre počítanie emisií z dopravy, či možného povinného nákupu bezemisných vozidiel. Čo bude zákazník vyžadovať od dopravcu v rámci svojich reportov o udržateľnosti a aké budú jeho povinnosti? Ako vstupuje doprava do nepriamych emisií každej spoločnosti? V akom stave je infraštruktúra pre vozidlá na alternatívne palivá a ako by mal štát podporovať prechod na zelenú mobilitu v nákladnej a autobusovej doprave? Čo sa musí zmeniť v štátnej politike a pomôžu nám eurofondy? Ukážeme si modelový príklad postupu pri výpočte emisií z dopravnej služby a vysvetlíme jeho dôležitosť a pridanú hodnotu v kontexte obstarávania tejto služby zákazníkmi.

Daniel Vagaský
Riaditeľ divízie pre nákladnú cestnú dopravu spoločnosti Shell
Rastislav Žembery
Vedúci Business development e-mobility v ZSE drive
Ján Janošovský
Vedúci výskumu a vývoja v Centrum výskumu a vývoja s r.o.
13:00 - 13:15
TOP SLOVAKIA TRANSPORT 2024

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení v rámci ankety TOP SLOVAKIA TRANSPORT 2024.

13:15 - 14:30
Prestávka – Obed

Počas prestávky je pre účastníkov konferencie a hostí zabezpečený obed formou bufetových stolov. Zároveň ju účastníci budú môcť využiť na pozretie si vonkajšej expozície a vnútorných stánkov partnerov konferencie.

14:30 - 16:30
PANEL č. 3: Efektívnejšie riadenie dopravy – optimalizácia pre dopravcu

Ako môžu dopravcovia využiť moderné technológie a inovácie na optimalizáciu svojich operácií? Inteligentné dopravné systémy a využitie umelej inteligencie sú kľúčovými prvkami v snahe dosiahnuť efektívnejšie riadenie dopravy, čo prinesie nižšie náklady a redukuje prázdne prejazdy. Dokáže ešte dopravca sám bez pomoci digitálnych nástrojov efektívne manažovať svoje prepravy a svoj vozový park? Ako môžu tieto technológie pomôcť dopravcom identifikovať optimálne trasy a minimalizovať spotrebu paliva? Budeme mať dáta v reálnom čase o odstavných plochách? Spoločne objavíme, ako inovácie v riadení dopravy môžu prispieť k zvýšeniu efektívnosti a konkurencieschopnosti dopravných spoločností. V skratke, budeme hovoriť o novom štandarde fleet managementu a zároveň ponúkneme aj riešenie CMR v elektronickej podobe. Povieme si aj o povinnej výmene tachografov, pozor, žiadny odklad sa nekoná, a zoznámime Vás tiež s novými funkciami inteligentného tachografu verzie 2, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa pokutám.

Hans L. Lip
COO TransFollow
Ing. Viktor Sobota
Technická podpora v Tamex
16:30 - 16:45
Ukončenie konferencie
Select date to see events.